Skyvekraft med sterk vekst i omsetning, lønnsomhet og ansatte

2021 var et godt år for Skyvekraft. Omsetningen ble på 7,3 MNOK, en vekst på 149% i forhold til 2020. Driftsresultatet ble på 2,5 MNOK, med et årsresultat på 2,1 MNOK.

I løpet av året økte antall ansatte fra tre til syv medarbeidere. Skyvekraft har pr. 1. februar 2022, fem ansatte i Norge, en i Polen og en i Ukraina. I tillegg til leveranser av kundeprosjekter, ble det i 2021 gjort betydelige investeringer i produktutvikling, sertifiseringer og kompetanseutvikling.

Skyvekraft takker våre kunder for den tillitt vi har blitt vist ved valget av oss som samarbeidspartner. Vi vil samtidig takke Microsoft Norge for et godt samarbeid.   

Om Skyvekraft

Skyvekraft tilbyr IT prosjektleveranser og konsulenttjenester med fokus på Microsoft forretningsapplikasjoner og samhandlingsløsninger; Dynamics 365 / Dataverse / Power Platform, Power BI, Teams og SharePoint. Skyvekraft leverer egenutviklet programvare i form av løsninger bygget på LogIQflow, en teknologiplattform for digitalisering av samhandlingsprosesser, samt tillegg og nye moduler til Microsoft Dynamics 365 / Dataverse.

Skyvekraft ble etablert i 2019 og har hovedkontor i Nydalen i Oslo. De ansatte eier i underkant av 80% av selskapets aksjer.

Del innlegget

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Siste nyheter

Kontaktskjema