Thrusted Tags – en gratis løsning for enklere segmentering av data i Dynamics 365 og Dataverse

Når vi utvikler forretningsløsninger basert på Dynamics  365 / Dataverse plattformen, diskuterer vi ofte behov knyttet til segmentering av data: «Hvordan kan vi merke VIP-kunder?   «Hvordan identifiserer vi en bestemt type salgsmuligheter? «, «Hvordan kan jeg gruppere sporede e-postmeldinger med ulike rapporteringbegreper? «. Dynamics 365  / Dataverse  har ulike alternativer for å dekke slike segmenteringsbehov.

1) Lage felter / tabell koblinger

Med plattformen er det enkelt å opprette nye felt eller tabeller, men for å dekke rene segmenteringsbehov er dette ikke alltid hensiktsmessig. Den «verste» varianten av denne metoden er å lage en rekke tekstfelt, hvor det er opp til hver bruker å legge inn noen data; dette er vanskelig å bruke og umulig å vedlikeholde. En bedre måte er å bruke choice(s) – opsjonssett felt. Dette gir en bedre brukeropplevelse, og kan brukes konsekvent i rapportering / filtre. Dette er imidlertid ikke veldig fleksibelt, siden endringer av valgene krever teknisk konfigurasjon. Den vanligste metoden er derfor å legge til en annen tabell, enten gjennom et oppslagsfelt (1:N), eller støtte flere koblinger via N:N-relasjoner. Dette vil fungere bra hvis behovet for merkingen er konsistent over lengre tid. Det fungerer også bra hvis behovet bare er for én bestemt tabell, for eksempel kun for Forretningsforbindelser. Ved behov for merking på tvers av tabeller krever dette enten flere tabeller eller en ekstra mellomtabell.

2) Bruke Følge funksjonaliteten

Man kan aktivere følgefunksjonaliteten for ønskede tabeller. Dette gjør det veldig enkelt for brukere å følge bestemte oppføringer. Det er også mulig å opprette visninger som bruker denne informasjonen. Funksjonaliteten er ikke spesielt godt egnet for våre beskrevne forretningsbehov. Imidlertid er følgemekanismen svært enkel å bruke, og for personlige ad-hoc bruksscenarier er den godt egnet.

3) Bruke koblinger

Tilkoblingsmekanismen gjør det mulig å koble oppføringer i samme eller forskjellige tabeller med hverandre. For eksempel er kontakten Per styremedlem i forretningsforbindelsen Selskapet AS, som da har koblinger til Per og andre styremedlemmer. Koblinger er veldig fleksible og kraftige, men oppleves til å ha et komplisert og lite intuitivt brukergrensesnitt. Selv ganske erfarne brukere opplever koblinger som tungvinte å bruke, og blir spesielt forvirret med oppsettet av 2-veisrollene. Det er heller ingen granuleringsmuligheter for koblingstypene, bare for hvilke tabeller de kan brukes til. Vår erfaring er derfor at koblingsmekanismen benyttes i liten grad, og hvis den benyttes, er det ofte kun av en mindre gruppe spesialistbrukere.

Det må finnes en bedre måte!

Som vi kan se, har disse metodene sine bruksscenarioer, men vi finner ut at ingen er ideelle for behovene vi ser i hverdagen:

  • Vi ønsker raskt å kunne «merke» (og fjerne merkinger) til en oppføring, direkte mot valgt(e) segment(er).
  • Vi ønsker å kunne implementere en segmenteringsstrategi, slik at individuelle, organisasjonsspesifikke og felles selskapsbehov for segmentering kan oppfylles; Markedsføring og salg skal kunne vite hvilke segmenter som er relevante for dem, akkurat som region Nord og Vest kan ha sine ulike segmenter. Enkeltbrukere vil også ønske å ha personlige segmenter der hvor dette er tillatt.
  • Vi ønsker å kunne sette metadata på segmentdefinisjonene, slik at vi kan bruke disse begrepene i rapporter og filtre.
  • Vi ønsker å kunne ha segmentdefinisjoner på tvers av ulike tabeller, slik at vi for eksempel kan merke produkter, salgsmuligheter og forretningsforbindelser med «ESG».

Thrusted Tags til unnsetning – og det er gratis!

For å løse disse behovene har Skyvekraft utviklet Thrusted Tags. Her utnyttes den innebygde koblingsteknologien i Dynamics 365, men vi har på toppen av dette laget et brukervennlig og effektivt brukergrensesnitt, med valgfri liste- eller kortvisning av tilkoblede segmenter. Det er veldig enkelt og kjapt å legge til eller fjerne segmenter, i tillegg støttes ikoner og for enkel visuell identifikasjon.

Thrusted Tags har innebygde funksjoner for livssyklusadministrasjon, for eksempel eierskap, omfang og merkegrupper. Disse funksjonene kan utvides eller endres, da dette er vanlige tabeller og felt i Dataverse/Dynamics 365.

Thrusted Tags støtter konfigurerbar dupliseringshåndtering. For noen bruksområder er duplikater tillatt og ønsket, mens for andre bruksområder er det ikke ønsket. Hvis en annen bruker for eksempel vil legge til en ny ESG-tag for samme forretningsforbindelse, vil vi ignorere dette – siden den allerede er merket med dette begrepet. Men, hvis vi har et merke som heter «Julekortliste», kan den samme kontakten være på listen til to forskjellige brukere. Denne «dupliserte koden» kan faktisk være verdifull informasjon i seg selv.

Thrusted Tags bruker standard og støttede mekanismer i plattformen. Hvis man senere skulle ønske å fjerne komponentene, er merkingsinformasjonen fortsatt der som ut-av-boksen koblinger.

Kildekoden, samt installasjonsklare administrerte og ikke-administrerte løsninger er tilgjengelige på GitHub. På produktsiden vår finner du mer informasjon om løsningen, inkludert skjermbilder, videodemo, installasjonsguide, sluttbrukerguide og lenke til GitHub Repoet.

Hvis du bruker Thrusted Tags og liker det vi har gjort, forventer vi ingenting til i retur, men en hyggelig tilbakemelding er alltid verdsatt!  Skulle du trenge bistand relatert til Thrusted Tags, kan vi levere dette som betalte konsulenttjenester.

Vil du vite mer?

Produktsiden inneholder mer informasjon, skjermbilder, demo, installasjonsguide, brukermanual mm. Der finner du også lenke til GitHub-repoet som inneholder nedlastbare, installerbare løsninger, samt kildekoden og andre objekter.

Vi hører gjerne fra deg! Send oss en e-post på skyvekraftinfo@skyvekraft.com eller fyll ut vårt

kontaktskjema.

Del innlegget

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Siste nyheter

Kontaktskjema