Collaboration Control for Dynamics 365 og Dataverse

Integrerte samhandlingsarenaer for Dynamics 365 og Dataverse

Collaboration Control for Dynamics 365 er laget for organisasjoner som allerede har Dynamics 365 eller Dataverse: Her vil virksomheten raskt og rimelig kunne få støtte for integrerte samhandlingsarenaer, direkte mot forretningsforbindelser, salgsmuligheter og annen forretningsdata i plattformen. Dataverse / Dynamics 365 benyttes som en katalog over samhandlingsarenaene, og lagrer også koblinger mellom samhandlingsarenaer og forretningsdata.

Alle fordelene med Collaboration Control, bare enda raskere og rimeligere implementering

Skyvekraft har allerede utviklet nødvendige grunntabeller i Dataverse / Dynamics 365, og har også laget koblinger mot markedsledende samhandlingsplattformer som Microsoft SharePoint og Teams, Workplace fra Meta/Facebook, Slack, Google Drive, Dropbox og Box.

Vi kan derfor innføre Collaboration Control til en lav, forutsigbar kostnad for effektivt dekke ulike behov for virksomheter som benytter Dynamics 365 / Dataverse.

Vi har utviklet en canvas app som viser relatert forretningsdata i samhandlingsplattformene, samt en canvas app for at sluttbrukere enkelt kan bestille samhandlingsarenaer ved bruk av masterdata fra Dynamics 365 og Dataverse. Samhandlingsarenaer kan også opprettes automatisk basert på endringer i forretningsdata – for eksempel når en forretningsforbindelse får en bestemt status. Vi har også støtte for en canvas app for scenarier hvor det er ønskelig at brukeren kan velge samhandlingsplattform, mal og lignende, men hvor prosessen starter direkte fra en oppføring.

Standard, men fleksibelt og utvidbart

Selv om Skyvekraft tilbyr en grunnpakke av Collaboration Control for Dynamics 365 og Dataverse, er det ingen begrensninger i løsningen. Den benytter eksakt den samme teknologiplattformen, LogIQflow som andre løsningsområder. Det er full fleksibilitet i forhold til å kunne utvide Collaboration Control for Dynamics 365 og Dataverse med flere koblinger mot andre typer plattformer, utvikle nye maler osv. Det er dermed mulig å starte hurtig og enkelt, og over tid utvide løsningen etter hvert som nye behov melder seg.

Skap egnede samhandlingsarenaer direkte fra Dynamics 365 / Dataverse oppføringer

Med Collaboration Control kan samhandlingsarenaer opprettes direkte fra en oppføring i Dynamics 365 / Dataverse og gir samhandlingsarenaen en forretningsmessig kontekst. Dette kan gjøres helautomatisk, for eksempel når en ny oppføring har blitt laget eller fått en ny status.

Det kan gjøres halvautomatisk, hvor bruker igangsetter prosessen fra en oppføring og kan deretter gjøre egne konfigureringsvalg, for eksempel bestemme mal, velge sikkerhetspolicy osv.  Det benyttes standard grensesnitt fra plattformen, slik at brukere kjenner seg igjen. 

 

Samhandlingsarenaer kan også opprettes fra en frittstående «App» uten å være en del av et forretningssystem, men vil også her kunne utnytte masterdata fra Dynamics 365 / Dataverse og kobles til disse. 

Livssyklus håndtering

En stor utfordring med dagens løsrevne samhandlingsarenaer er mangelen på livssyklus håndtering. Noen virksomheter prøver å dekke dette ved at en eier jevnlig må bekrefte at en arena er i bruk, ellers blir den slettet. Dette er en farlig strategi, fordi eier kan ha sluttet eller glemmer å respondere. På tilsvarende måte kan en eldre arena som ikke har vært i bruk på en stund fremdeles inneholde kritisk dokumentasjon som kan trenges senere. Det er derfor mye bedre å ha kontroll på livssyklusen gjennom koblingen til forretningsdataene. Hvis for eksempel arenaen inneholder leveranse- eller prosjektdokumentasjon, kan det lages automatikk som håndterer disse i forhold til krav til oppbevaring ift. leveransetidspunktet. For eksempel kan innholdet på slike arenaer etter 3 år «komprimeres» og lagres på en rimelig arkiveringsinfrastruktur. Deretter, etter ytterligere 3 år blir det automatisk slettet. På tilsvarende måte kan for eksempel filer med persondata automatisk slettes når det flagges fra forretningssystemet at informasjonen ikke lenger trengs.

Maler gir mer hensiktsmessige og effektive samhandlingsarenaer

 

Mange samhandlingsplattformer støtter bruk av maler og kan programmatisk konfigureres på en rekke områder. Med Collaboration Control kan slik malstøtte utnyttes, slik at opprettede samhandlingsarenaer automatisk blir konfigurert med rett mal og andre innstillinger. Samhandlingsarenaen blir dermed bedre tilpasset oppgavene den skal dekke. Arenaer av samme type får forutsigbare arbeidsflater, som igjen gir mer fornøyde og produktive brukere. Ved bruk av maler, kombinert med kobling til forretningskonteksten kan arenaer ha innebygget funksjonalitet for automatisering – for eksempel digital signering direkte fra dokumentene i samhandlingsarenaen.

Bedre og rimeligere automatisering


Kjenner vi forretningskonteksten til innholdet på en samhandlingsarena kan det meste automatiseres. For eksempel vil det være mye enklere og raskere å implementere digital signering og andre løsninger for automatisert dokumentflyt og oppgavedeling når vi i samhandlingsarenaen allerede kjenner forretningskonteksten.

Forretningsmessig kontekst vises i samhandlingsarenaene og tilkoblede arenaer vises i Dynamics 365 oppføringer

Ved at en samhandlingsarena
er koblet til en forretningskontekst, kan oppdatert og relevant informasjon fra Dynamics 365 / Dataverse vises i samhandlingsarenaen.  

Dette er fra et «tilbudsrom» i SharePoint hvor det produseres tilbudsdokumentasjon for en eller flere relaterte salgsmuligheter. Her vises status og lenke til de aktuelle salgsmulighetene. 

 

Dette er en salgsmulighet fra Dynamics 365 med lenke til tilbudsrommet.

Støtter allerede markedsledende samhandlingsplattformer – og enkelt å skape støtte for andre 

Det er allerede laget koblinger for markedets ledende samhandlingsplattformer som Teams og SharePoint, Slack, Workplace, Box, Google Drive og Dropbox. Andre plattformer, enten det er andre standardløsninger, nisjeløsninger, eller kundespesifikke løsninger kan støttes ved å konfigurere nye koblinger.  

Dynamiske, alltid oppdaterte kataloger 

Koblingene som Collaboration Control skaper mellom samhandlingsarenaene og forretningskonteksten benyttes som grunnlag for katalogoppføringer. Disse blir dynamiske, det vil se at de automatisk oppdateres ved endringer i forretningsdataene, som for eksempel statusendringer ift. saksgangen, bytte av ansvarlig / eier av et informasjonsobjekt, endring av kundenavn osv. Det er også mulig i katalogen å vise avledete data, som sikkerhetsklassifisering av relatert innhold, GDPR/personvernstatus for å nevne noen.  

 

Bedre sikkerhet og enklere administrasjon

Ved at samhandlingsarenaen er koblet til en forretningskontekst, kan denne konteksten brukes til å automatisk styre adgang og rettigheter. Hvis for eksempel forretningsobjektet er definert som sensitivt, vil kun brukere som har bestemte roller i forretningssystemet få adgang. Her kan også rettigheter dynamisk oppdateres ved endringer i forretningsdataene. For eksempel, ved bytte av kundeansvarlig kan ny person automatisk få rettigheter til relevante samhandlingsarenaer. Denne automatikken gir ikke bare økt informasjonssikkerhet, det gir mindre arbeid med manuell tildeling av rettigheter og generelt lavere supportkostnader.

 

Bygget på LogIQflow – og kan kombineres med andre løsningskonsepter

Collaboration Control er et anvendelsesområde for LogIQflow, Skyvekrafts avanserte teknologiplattform for digitalisering av samhandlingsprosesser. Sikkerhet, skalering, ytelse og fleksibilitet er viktige egenskaper i løsningen.


Kontaktskjema