IFS: Samlet innsikt over all markedsføring, fra alle digitale kanaler

FS er en global aktør med et globalt markedsapparat med over 100 medarbeidere som er aktive i en rekke digitale markedsføringskanaler. Det er viktig for selskapet å ha god oversikt over effekten av de ulike markedsaktivitetene og kampanjene de gjennomfører, og hvordan de ulike digitale kanalene leverer, – både over tid og i forhold til den enkelte kampanje. IFS utvikler innhold i form av artikler, videoer, blogginnlegg, nyhetsbrev, bannerannonser og white-papers. Dette innholdet blir synliggjort og promotert via en rekke digitale flater, med bruk av både betalte og ubetalte virkemidler. Sentrale digitale kanaler er Google, LinkedIn, Twitter, Youtube, Facebook, Marketo (e-post kampanjer mm.), egne nettsider, samt at de gjennomfører en rekke konferanser og Webinarer.

Utfordringen for IFS var at hver enkelt kanal hadde sine egne verktøy for rapportering, og at det derfor ikke var enkelt å kunne måle resultater på tvers av den samlede markedsføringsinnsatsen. Det var mulig å få innsikt innenfor enkeltområder, men man kunne ikke enkelt sammenligne de ulike kanalene mot hverandre eller se kampanje-resultater på tvers av kanalene. I tillegg ønsker man å kunne vurdere resultatene i forhold til selskapets egne målsetninger, samt kunne sammenligne mot historiske resultater. Behovet var derfor å ha en samlet løsning for markedsrapportering, kampanje- og kanalanalyse.

 

Skyvekraft har for IFS utviklet det nye rapporteringssystemet. Løsningen består av to hoveddeler: En sluttbruker del i form av rapporter og dashbord laget i Power BI, samt en løsning i Azure som håndterer innhenting, verifisering, transformering og lagring av data fra de ulike digitale kanalene. Data fra de ulike kildene hentes inn med de metoder som er mest hensiktsmessige for den enkelte kanal.

 

Målet har vært størst mulig grad av automatisering, samtidig som det er gjort på en slik måte at det ikke krever kostbare lisenser for å tilgjengeliggjøre dataene.

Leveranseteamet har i hovedsak bestått av to ressurser: en teknisk systemutvikler / arkitekt og en Power BI ekspert / rapportutvikler.

 

IFS - ledende leverandør av forretningssystemer

IFS™ utvikler og leverer forretningssystemer til kunder over hele verden som produserer og distribuerer produkter, vedlikeholder anleggsmidler og driver service-orienterte virksomheter. Selskapet har over 10.000 kunder, 4.000 ansatte og virksomhet i over 50 land.

Kunden forteller

Tom A. Smith er visepresident i IFS med ansvar for globale marketing operasjoner:

«
Medarbeidere måtte tidligere manuelt hente ut data fra sine ulike kanaler og kontoer, og informasjonen måtte punches inn i ulike regneark for å kunne sammenstilles. Dette var både meget tidkrevende og resulterte i ujevn datakvalitet og ulik oppdatering av dataene.

Vår nye rapporteringsløsning fungerer meget godt – og er mye brukt både av medarbeidere og ledelse. Skyvekraft har dyktige fagfolk, som leverer raskt og effektivt. De har vist seg å være innovative og kreative i å finne gode løsninger for oss, og arbeidet har vært utført med høy kvalitet.
»

Kontaktskjema