IT-rådgivning

Flere av våre kunder bruker Skyvekraft som IT-rådgivere. Dette skjer gjerne i form at prosjekt- og systemleveranser, men vi har også kunder som bruker oss som sparringspartner og rådgivere på områder hvor vi ikke har vært involvert i leveransen. Våre erfarne rådgivere har i snitt over 15 års fartstid, og har kunnskap vi gjerne deler med våre kunder.  

Vi bistår ofte med å finne og evaluere ulike alternative teknologier og løsninger. Dette innebærer ofte kost/nytte analyser, inkludert beregning av lisens-, utviklings- og forvaltningskostnader i forhold til ulike veivalg. I skyverdenen, hvor IT-kostnadene i stor grad flyttes fra investeringer til løpende kostnader i form av brukslisenser, er det enda viktigere å forstå lisensieringsalternativer i forhold til ulike løsningsdesign for den enkelte brukergruppe.  

 

Mange rådgivningsoppdrag handler om «digitalisering av forretningsprosesser» – og hvor vi bistår med erfaringer fra tidligere prosjekter og relevante roller fra tilsvarende problemstillinger. Bransjer og virksomheter kan ha ulike egenskaper og stammespråk, men mange forretningsprosesser vil ha likhetstrekk, hvor smarte erfaringer kan gjenbrukes og tidligere fallgruver kan unngås. 

Skyvekraft benyttes også for teknisk evaluering av løsninger og leveranser fra andre, deriblant vurdering av arkitektur og «code-review». Vi har også bistått til å vurdere teknologisk kompetanse på kandidater til interne stillinger eller vurdering av eksterne tilbudte konsulentressurser.  

En god rådgiver skal kjenne sin begrensning, ellers kan det ende opp i dårlige og kostbare råd for kunden. Vi påtar oss derfor kun rådgivningsoppdrag innenfor områder hvor tilgjengelig ressurs har den rette kompetanse og erfaring. 

 

Kontaktskjema