IT-utvikling

Med unntak av rene rådgivningsoppdrag, inngår programmering / koding i de fleste av Skyvekrafts systemleveranser. «No-code/low-code» plattformer som Dataverse og Dynamics 365 tilbyr stadig mer avanserte muligheter via konfigurasjon, noe som reduserer behovet for programmering. Når det er sagt, selv om andelen koding er mindre enn tidligere, er det ofte kritisk funksjonalitet som kun kan løses med IT-utvikling.  

 

Skyvekraft utvikler selv kommersiell programvare og har en sterk kultur for profesjonell IT-utvikling. Vi har seniorutviklere med sterk kompetanse på utvidelser og integrasjoner innenfor Microsoft Dataverse / Dynamics 365, samt utvikling av tillegg til SharePoint og Microsoft 365. 

Vi utvikler også komponenter og skreddersydde løsninger med bruk av blant annet teknologier som .NET, Typescript/Javascript, React, Fluent UI / Material Design, gjerne sammen med utnyttelse av Azures økosystem. 

Kontaktskjema