Konsulenttjenester

Gode løsninger skapes gjennom å få mennesker, prosesser og IT til å spille effektivt sammen. 

Derfor består Skyvekraft av både IT-utviklere og funksjonelle konsulenter / rådgivere. Vi har en god miks av mer erfarne og yngre ressurser; alle med relevant kompetanse i form av tidligere prosjektleveranser, formell utdanning, sertifiseringer og ulike roller fra både kunde- og leverandørsiden. De fleste av oss er lokalisert i Norge, men vi har også medarbeidere i Polen og Ukraina. 

Våre prosjektleveranser og tjenester er vanligvis relatert til Microsoft forretningsapplikasjoner og samhandlingsløsninger; Dynamics 365 / Dataverse / Power Platform, Power BI, Teams og SharePoint. Azure er hovedplattform for våre utviklings- og integrasjonstjenester. 

 

Uavhengighet er et viktig stikkord for oss: Vi er opptatt av å finne gode og kostnadseffektive løsninger for våre kunder – og vi selger derfor ikke programvare lisenser utover vår egenutviklede programvare.

Våre leveranser har stort spenn: Vi har rene IT-utviklingsoppdrag, små og store prosjektleveranser, og har arbeidet med prosess- og forretningsutvikling både innenfor IT og andre områder.

Vi liker å jobbe tverrfaglig, med mindre team som jobber tett sammen med våre kunder over tid. Vi ønskes å oppleves som «tett på»; en samarbeidspartner med dyktige og samvittighetsfulle medarbeidere som bryr seg om resultatet av det vi gjør for våre kunder.  

Kontaktskjema