LogIQflow

LogIQflow er Skyvekrafts egenutviklede teknologiplattform for digitalisering av samhandlingsprosesser - og kobler sammen mennesker, prosesser, oppgaver og IT-løsninger.

LogIQflow er utviklet for å være skalerbar, fleksibel, rask og sikker.

LogIQflow er "motoren" for løsningskonsepter som Collaboration Control og Task Control, og kan enkelt konfigureres til å dekke nye bruksområder og integreres mot nye systemer, enten det er interne løsninger eller andre skyplattformer.

Løsninger bygget med LogIQflow er lynhurtige, siden de konfigurerte forretningsprosessflytene automatisk konverteres til maskinkode som kjøres direkte i Azure.

Hvorfor LogIQflow?

Skyvekrafts opprinnelige forretningsidé var å lage Collaboration Control, en løsning som kunne koble sammen samhandlingsplattformer med transaksjonssystemer. Løsningen skulle være skalerbar, rask og sikker, og det skulle være enkelt å konfigurere støtte for nye IT-systemer. Vi så etter hvert at teknologien som vi utviklet for Collaboration Control, ved å tenke bredere og større, kunne dekke andre typer behov. Vi besluttet derfor å lage en felles teknologiplattform for alle våre løsningskonsepter. Denne skulle støtte Collaboration Controls behov minst like bra som tidligere, men skulle også kunne støtte andre type løsningsbehov. Et slikt identifisert behov er Task Control, en løsning for å kunne aggregere og sammenstille oppgaver som krever menneskelig involvering, gjerne på tvers av ulike IT-løsninger. Siden begge løsningskonsepter benytter den samme teknologimotoren, LogIQflow – kan de ulike løsningskonseptene gjerne kombineres i en og samme kundeløsning, og nye løsningskonsepter kan hurtigere utvikles. En annen viktig del av LogIQflow er støtten for raskt å kunne spesifisere og konfigurere «kommandoer» mot både industristandard IT-løsninger og kundespesifikke IT-systemer, enten de er i skyen eller «on-premise». LogIQflow er designet fra grunnen av til å være en skalerbar, sikker og hurtig skytjeneste, kjørende i Microsoft Azure.   Fra flytdesigneren i LogIQflow

Egenskaper med LogIQflow

Skalerbar

Ved å være designet som en fullstendig «serverless» løsning med Azure functions, kombinert med andre Azure dynamiske tjenester, vil LogIQflow automatisk tilpasse seg behov for økt datakraft og lagringskapasitet.

Rask

Løsninger bygget med LogIQflow er lynhurtige, siden de konfigurerte forretningsprosessflytene automatisk konverteres til maskinkode som deretter kjøres direkte i Azure. Dette medfører også at det kan utføres svært mange transaksjoner på kort tid, og LogIQflow kan dermed støtte transaksjonsintensive scenarier hvor man tidligere ofte var avhengig av skreddersydd utviklet kode.

Fleksibel

I tillegg til at det allerede finnes «kommandoer» for en rekke industristandard IT-løsninger, er det raskt og enkelt å lage nye kommandoer og spesifikke konfigurasjoner mot andre IT-systemer. En visuell prosessdesigner benyttes for å konfigurere ønskede forretningsprosessflyter for spesifikke løsningsscenarier. En prosessflyt kan starte automatisk basert på ulike hendelser, kan starte andre prosessflyter, kan foreta veivalg basert på data osv. Dette gir stor fleksibilitet når det gjelder å støtte ulike forretningsprosesser – som kan inkludere både «menneskeoppgaver» (det vil si oppgaver som blir gitt til og utføres av et menneske) og oppgaver som utføres av IT-systemer.

Sikker

LogIQflow er designet fra grunnen av til å være sikker. I tillegg til at Azure økosystemet har mange sikkerhetsmekanismer som benyttes i forhold til aksess kontroll og informasjonssikring, er arkitekturen i LogIQflow laget slik at hver kundeløsning er isolert fra andre kundeløsninger.

Løsninger bygget på LogIQflow

Gi samhandlingsverktøyene en forretningskontekst - og forretningssystemene støtte for samhandlingsverktøy

Collaboration Control gjør det mulig å opprette tilknyttede samhandlingsarenaer direkte fra virksomhetens forretningssystemer. Samhandlingsarenaene får en forretningsmessig kontekst. Dette gir støtte for automatisering av tilgang / rettigheter, malstøtte, dynamisk oppdaterte kataloger og livssyklus håndtering. Alle former for forretningssystemer og tilhørende forretningsprosesser kan støttes med samhandlingsarenaer fra alle de ledende leverandørene av samhandlingsløsninger (Microsoft Teams, Microsoft SharePoint, BOX, Workplace fra Facebook, Slack, Dropbox og Google Drive). Andre systemer kan enkelt støttes ved at det konfigureres nye tilkoblinger.

Oppgavehåndtering på tvers av IT-systemer

Task Control gjør at alle former for IT-systemer kan skape oppgaver og få tilbakemelding på utførelsen av disse. Med Task Control kan det enkelt konfigureres støtte for ulike forretningsprosesser, som kan inkludere utførelsen av både menneskelige oppgaver og igangsetting av aksjoner i andre IT-løsninger.

Integrerte samhandlingsarenaer i Dynamics 365

Collaboration Control for Dynamics 365 er laget for virksomheter som allerede har Dynamics 365 Sales og ønsker å støtte sine salg- og kundeprosesser med integrerte samhandlingsarenaer. Collaboration Control for Dynamics 365 innebærer rask og rimelig levering av en standardisert løsning som kan tilpasses virksomhetens behov. Med Collaboration Control for Dynamics 365 er det mulig å lage tilkoblede samhandlingsarenaer direkte fra Dynamics oppføringer.

Kontaktskjema