Metodikk

I Skyvekraft tilpasser vi vår metodikk i forhold til det som skal utføres av oppgaver, samt kundekrav ift. rapportering, arbeidsform, verktøy og infrastruktur. Med lang erfaring fra leveranseprosjekter har vi blitt svært pragmatiske når det gjelder bruk av ulike metodikker for prosjektgjennomføring, produkt- og tjenesteutvikling. Rett metodikk, tilpasset til oppgaven som skal utføres, gir god verdi og økt effektivitet – og tilstrekkelig kontroll og oversikt. Brukt feil, hvor metodikken blir et mål i seg selv, er fallgruven at ulemper i form av energilekkasje og tap av fremdrift kan overstige de andre gevinstene. Som mye annet handler det her om å finne den rette balansen mellom ulike hensyn. 

 

Vår standard utviklingsmetodikk, med mindre noe annet er mer hensiktsmessig, er å benytte Scrumban som er en hybrid av Scrum og Kanban. Bakgrunnen for valget av denne metodikken er at den er godt tilpasset prosjekter hvor det er ønske om å jobbe smidig med hyppige iterasjoner, og som samtidig sikrer tilstrekkelig kontroll uten unødvendig byråkratisering. Denne agile metoden gir sammen med rett bruk av Azure DevOps (blant annet automatisert utrulling, versjonering osv.) en smidig og effektiv leveranseprosess.  

 

Kontaktskjema