Nyheter

Thrusted Tags – en gratis løsning for enklere segmentering av data i Dynamics 365 og Dataverse

Når vi utvikler forretningsløsninger basert på Dynamics  365 / Dataverse plattformen, diskuterer vi ofte behov knyttet til segmentering av data: «Hvordan kan vi merke VIP-kunder?   «Hvordan identifiserer vi en bestemt type salgsmuligheter? «, «Hvordan kan jeg gruppere sporede e-postmeldinger med ulike rapporteringbegreper? «. Dynamics 365  / Dataverse  har ulike alternativer

Mer...

Skyvekraft med sterk vekst i omsetning, lønnsomhet og ansatte

2021 var et godt år for Skyvekraft. Omsetningen ble på 7,3 MNOK, en vekst på 149% i forhold til 2020. Driftsresultatet ble på 2,5 MNOK, med et årsresultat på 2,1 MNOK. I løpet av året økte antall ansatte fra tre til syv medarbeidere. Skyvekraft har pr. 1. februar 2022, fem

Mer...

Kontaktskjema