Power BI

Power BI plattformen til Microsoft har utviklet seg til å bli en ledende løsning innen analyse og rapportering. Power BI har gjort det raskere og rimeligere å få utviklet kraftfulle rapportløsninger som gir den nødvendig innsikt i virksomhetens forretningsprosesser. Power BI benyttes svært ofte mot Dynamics 365 og for Power Apps løsninger for å løse mer krevende rapporteringsbehov enn de som støttes i standard plattformen. Det er mulig å koble til alle former for datakilder og det finnes et stort antall utvidelser og tillegg for Power BI. 

Med Power BI kan brukere selv lage og endre rapporter og dashbord. Det å lage enklere rapporter fra kjente datakilder kan gjøres uten dyp teknisk kunnskap. Når det er sagt, vil mer avanserte rapporteringsbehov kreve kunnskap om hvordan datakildene kan nås på en sikker og effektiv måte, man må kunne definere rett datamodell for den ønskede rapporteringen, og det er nødvendig med god kunnskap om verktøyene og hvordan visualisere data for å kunne effektivt levere løsninger som gir brukerne den ønskede innsikt.

Skyvekrafts medarbeidere har arbeidet med Power BI og rapportløsninger i mange år, både som en del av Dynamics leveranser og uavhengig av disse. Vi har et team som sammen dekker hele verdikjeden fra database og infrastruktur nivå, via selve rapportutviklingen helt frem til den forretningsforståelsen som kreves for å kunne understøtte kjerneprosesser og ulike former for nøkkeltall og annen styringsinformasjon. Vi kjenner godt til økosystemet relatert til Power BI, hvordan rapporter kan integreres i forretningssystemene og hva som er best egnede lisens- og leveransemodell for det enkelte brukerscenario.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå med vår Power BI kompetanse.

Rådgivning

Vi kan bistå med rådgivningstjenester innen en rekke områder relatert til Power BI: Teknologi (informasjonsarkitektur, aksess, infrastruktur, sikkerhet mm), IT/merkantilt (lisens, brukerscenarier, løsningsalternativer mm) og prosess / strategi (rapporteringsstrategi, behovsavklaringer, veikart og planer).

Utvikling

Vi kan bistå i alle faser av utviklingen av løsninger relatert til Power BI. Vi har erfarne rådgivere, utviklere og konsulenter som sammen dekker alle nødvendige fagområder. Vi kan påta oss både frittstående prosjekter, leveranser som del av en komplett IT-løsning eller løpende bistandsavtaler.

Kompetanseoverføring

En typisk leveransemodell er at vi bistår med å få på plass en basis rapporteringsplattform, med tilgang til ønskede data og en hensiktsmessig datamodell ned nødvendige rapporteringsbegreper. Vi lager en første pakke med rapporter, gjerne i samarbeid med kundens superbrukere som får overført tilstrekkelig kompetanse til at de deretter kan lage nye rapporter og tilpasninger selv.

Forvaltning

Vi kan bistå med forvaltningstjenester knyttet til rapporteringsløsningene. Dette kan være i form av overvåkning av kapasitet, bruk og ytelse, bistand til løpende endringer og videreutvikling samt support og støtte.

Kontaktskjema