Egenutviklet Programvare

Skyvekraft utvikler egne programvareløsninger, som finnes innenfor to hovedområder:
  • Løsninger bygget på LogIQflow, vår egenutviklede teknologiplattform for digitalisering av samhandlingsprosesser. 
  • Tillegg, forbedringer og nye moduler til Microsofts forretningsapplikasjoner Dynamics 365 / Dataverse
Vår programvare er laget for skyen, enten de inngår i Skyvekrafts egne skybaserte programvaretjenester (SaaS), eller er moduler / tillegg til Microsofts standardtilbud. Microsoft Azure er en viktig plattform for våre løsninger og leveranser; LogIQflow og løsninger bygget på denne er utviklet og kjører i Azure. Dette kan sammenlignes med rollen Azure har i forhold til Microsofts egne applikasjonstjenester.

Løsninger bygget på LogIQflow

Teknologiplattform for digitalisering av samhandlingsprosesser

LogIQflow kobler sammen mennesker, prosesser, oppgaver og IT-løsninger. En kraftig, skalerbar og sikker plattform, hvor det finnes ferdige løsningskonsepter som Collaboration Control og Task Control. LogIQflow kan enkelt utvides og konfigureres til å dekke nye bruksområder eller integreres mot nye systemer, enten det er interne løsninger eller generelle skyplattformer. Løsninger bygget med LogIQflow er lynhurtige, siden designede flyter automatisk konverteres til maskinkode som kjøres direkte i Azure.

Gi samhandlingsverktøyene en forretningskontekst - og forretningssystemene støtte for integrerte samhandlingsverktøy

Collaboration Control gjør det mulig å opprette tilknyttede samhandlingsarenaer direkte fra virksomhetens forretningssystemer. Samhandlingsarenaene får en forretningsmessig kontekst. Dette gir støtte for automatisering av tilgang / rettigheter, malstøtte, dynamisk oppdaterte kataloger og livssyklus håndtering. Alle former for forretningssystemer og tilhørende forretningsprosesser kan støttes med samhandlingsarenaer fra alle de ledende leverandørene av samhandlingsløsninger (Microsoft Teams, Microsoft SharePoint, BOX, Workplace fra Facebook, Slack, Dropbox og Google Drive). Andre systemer kan enkelt støttes ved at det konfigureres nye tilkoblinger.

Oppgavehåndtering på tvers av IT-systemer

Task Control gjør at alle former for IT-systemer kan skape oppgaver og få tilbakemelding på utførelsen av disse. Med Task Control kan det enkelt konfigureres støtte for ulike forretningsprosesser, som kan inkludere utførelsen av både menneskelige oppgaver og igangsetting av aksjoner i andre IT-løsninger.

Integrerte samhandlingsarenaer i Dynamics 365

Collaboration Control for Dynamics 365 er laget for virksomheter som allerede har Dynamics 365 Sales og ønsker å støtte sine salg- og kundeprosesser med integrerte samhandlingsarenaer. Collaboration Control for Dynamics 365 innebærer rask og rimelig levering av en standardisert løsning som kan tilpasses virksomhetens behov. Med Collaboration Control for Dynamics 365 er det mulig å lage tilkoblede samhandlingsarenaer direkte fra Dynamics oppføringer.

Tillegg til Dynamics 365 / Dataverse

Enkel segmentering og gruppering av data

Thrusted Tags gjør det enkelt å og brukervennlig å merke data i Dynamics 365 og Dataverse for for segmenterings- og grupperingsformål. Her utnyttes den innebygde koblingsteknologien i Dynamics 365 og Dataverse, men legger til et kraftig og brukervennlig brukergrensesnitt med valgfri liste- eller kortvisning av tilkoblede segmenter. Thrusted Tags er gratis, og kildekoden, samt installasjonsklare løsninger er tilgjengelige på GitHub.

Fleksibel, kraftfull og moderne timeføring

tmeREG gjør det enkelt å føre timer og få ut nødvendig styrings- og faktureringsinformasjon. Siden tmeREG er laget på Dataverse / Dynamics 365, er det enkelt å koble timeregistreringen sammen med øvrige forretningsprosesser og forretningsdata. I tillegg til at alle standard mekanismer som finnes i den kraftige Dataverse / Dynamics 365 plattformen kan utnyttes, har Skyvekraft utviklet løsninger for å gjøre timeføringen enda enklere og raskere; Timeføringskontroll i Dynamics 365/ Dataverse, Outlook utvidelse og egen stoppeklokke applikasjon.

Kontaktskjema