Prosesser

Digitale transformasjoner og forbedringsprosjekter krever at mennesker, prosesser og IT-systemene spiller på lag. Disse tre sentrale områdene må ikke bare hver for seg fungere godt, de må også virke godt sammen: Det hjelper ikke å lage nye teknologiske løsninger hvis ikke brukerne klarer å utnytte dem. På tilsvarende måte er det svært lite hensiktsmessig «å sette strøm på» en manuell prosess uten å forstå de mulighetene ny teknologi kan gi, om den blir utnyttet på rett måte.

I Skyvekraft har vi lang erfaring med å arbeide med sentrale virksomhetsprosesser relatert til våre teknologiske satsingsområder. Her har vi ikke bare erfaring fra konsulent / IT-siden, men også fra operative roller som medarbeidere og ledere på brukersiden. For å ta et eksempel innen CRM området: Det er bra å ha erfaring med å levere IT støtte for markeds- og salgsprosesser, enda bedre er det i tillegg ha erfaring fra operative roller som markedsfører eller selger / salgssjef.

Vi skal ikke påberope oss å ha ekspertise på alle former for prosesser eller fagområder. Våre konsulenter har riktignok mellom 15 og 25 års erfaring og har derfor arbeidet med mange ulike problemstillinger.

 

 

 

Vi har spesielt mye erfaring med å håndtere forretningsprosesser knyttet til CRM-løsninger for salg og (kunde)service, samt muliggjøring av både formell og uformell samhandling knyttet til disse prosessene. Innenfor salgsområdet er salgsrapportering et viktig tema for mange virksomheter, men det er viktig at CRM løsningen ikke blir et rapporteringsverktøy primært for ledelsen, men et operativt salgstøtteverktøy som gjør de involverte i salgsarbeidet mer produktive og en opplevd personlig nytteeffekt. Fornøyde brukere stimulerer til bedre datakvalitet, som igjen er grunnlaget for bedre innsikt og økt nytteverdi. 

Markedsføring er et annet sentralt erfaringsområde: Her har vi arbeidet med løsninger for digital markedsføring i ulike kanaler (marketing automation & social engagement), inkl. planlegging, utførelse og effektmåling av kampanjer på tvers av nettsteder, e-post eller sosiale medier.

Vi har også lang erfaring med prosesser som involverer kunnskapsdeling og samhandling mellom kunnskapsmedarbeidere. Eksempler er å støtte verdikjeden fra produktutvikling til salg og leveranse, utvikle løsninger for å støtte formelle virksomhetsprosesser og myndighetskrav som GDPR, arkivering osv.

Vi har erfaring med løsninger som skal understøtte feltarbeidere, her er det blant annet krav til løsninger som skal fungere godt på en mobiltelefon eller nettbrett. Sentralt står samspillet mellom feltarbeidere og «backoffice» funksjoner og de prosesser som berører de ulike aktørene i verdikjeden.  

Når vi arbeider sammen med våre kunder i leveranseprosjekter er prosessforbedring et viktig tema: På samme måte som at mennesker som skal bruke nye IT verktøy må få opparbeidet tilstrekkelig kompetanse og motivasjon (som henger tett sammen!), bør eksisterende prosesser gjennomgås og eventuelt endres der hvor det er hensiktsmessig.

Med forbedrede prosesser, støttet av egnede IT løsninger og med kompetente og motiverte brukere er de viktigste ingrediensene på plass for en vellykket digital transformasjon.

 

Kontaktskjema