Prosjektledelse

Et IT-prosjekt handler i stor grad om samhandling mellom mennesker. Teknologien er kun verktøy, og løsningene som utvikles for å understøtte forretningsprosessene handler i stor grad om samhandling mellom mennesker i ulike roller i verdikjeden. For Skyvekraft handler prosjektledelse derfor mye om kommunikasjon og involvering, i tillegg grunnleggende oppgaver som sikring av ressurser og fremdrift, dokumentasjon og kontroll. 

I de fleste IT-prosjekter bør prosjektleder bidra med mer enn kun administrative prosjektlederoppgaver. Det er en stor fordel at prosjektlederen har en eller flere relevante kompetanser, enten det er på bransje / fag, prosesser eller teknologiområder. Dette fordi rollen da i mye større grad kan fungere som en tilrettelegger mellom de ulike interessentene, og lettere kan se sammenhengen mellom veivalg, behov og kost/nytteeffekter.  

Skyvekraft har ansatte med lang erfaring fra ledelse av ulike prosjekter innen IT-utvikling, produkt- og tjenesteutvikling samt digitalisering av forretningsprosesser. Vi har også ressurser som typisk tar på seg roller som del-prosjektledere, for enten et teknisk område eller et funksjonsområde. 

Prosjektledelse leveres vanligvis som en del av våre leveranseprosjekter, men tilbys også som en frittstående tjeneste. 

 

Kontaktskjema