Rapportutvikling

Det er viktig å kunne hente ut og visualisere data fra forretningssystemene på en måte som gir økt innsikt og et godt grunnlag for beslutninger. 

Skyvekraft har lang erfaring med å levere rapporteringsløsninger til Dataverse / Dynamics 365 applikasjoner. Vi utvikler Power BI rapporter og instrumentbord og SSRS rapporter. Dette kommer gjerne i tillegg til bruk av de innebygde rapporteringsmekanismene i plattformen som har sine anvendelsesområder, men som ikke dekker alle behov. 

Skyvekraft har et team som sammen dekker hele verdikjeden fra database og infrastruktur nivå, via selve rapportutviklingen helt frem til den forretningsforståelsen som kreves for å kunne understøtte kjerneprosesser og ulike former for nøkkeltall og annen styringsinformasjon. Vi kjenner godt til hvordan rapporter kan integreres i forretningssystemene, og hva som er best egnede lisens- og leveransemodell for det enkelte brukerscenario.

 

Kontaktskjema