Sertifisert Kompetanse

Skyvekraft består av en god miks av mer erfarne og yngre ressurser; alle med relevant kompetanse i form av tidligere prosjektleveranser, formell utdanning, sertifiseringer og ulike roller fra både kunde- og leverandørsiden. 

Våre ansatte innehar en rekke sertifiseringer, primært innenfor Microsoft teknologier. Disse oppdateres jevnlig. Nyansatte har som krav om å bestå flere av Microsofts tester og bli sertifisert på de teknologiene de skal arbeide med. De gjennomgår opplæring som resulterer i Microsoft sertifiseringer, men får også praktisk erfaring gjennom deltagelse på interne prosjekter, komplettert med avtalte opplæringsroller i kundeprosjekter hvor det er aktuelt.  

 

Våre ansatte har i løpet av 2021 bestått en rekke Microsoft sertifiseringer, og vi har et aktivt pågående sertifiseringsprogram innenfor alle våre satsingsområder på Microsoft teknologi. Skyvekraft har selv med kun 7 ansatte allerede oppnådd Silver Microsoft Partner status.  

 

Kontaktskjema