SharePoint

SharePoint kom på markedet allerede i 2001 og har flere bruksområder: Det er Microsofts samhandlingsplattform for produksjon og forvaltning av dokumenter, det er en plattform for intranett løsninger (som deling av dokumenter og artikler), og det er en plattform for å kunne levere visse typer bedriftsinterne applikasjoner.

SharePoint blir levert både som on-premise programvare (som installeres i kundens infrastruktur) og som en skytjeneste levert som en del av Microsoft 365. Rent visuelt ble SharePoint kraftig forbedret i 2016, og skyversjonen tilbyr integrasjon med en rekke tjenester fra Microsoft og tredjepart. On-premise versjonen har ikke samme støtte for moderne skytjenester, men kan til gjengjeld i større grad enn skyversjonen skreddersys og teknisk endres, – i den grad det er ønskelig. I mange større virksomheter benyttes begge versjoner, blant annet grunnet krav til lokal lagring av visse typer dokumenter, samt behov for integrasjons- og sikkerhetsmekanismer som ikke er tilgjengelig i skyversjonen. Når det er sagt, blir Microsofts tilbud av nasjonale datasentre stadig utviklet, og det pågår utstrakt skymigrering av eldre SharePoint on-premise løsninger.

Siden lanseringen av Teams og stor oppmerksomhet knyttet til sosiale samhandlingsplattformer som Workplace fra Facebook kan det virke som SharePoint er «gammeldags» og skal erstattes av andre typer løsninger. Dette er ikke vår vurdering av flere årsaker: Teams er delvis bygget på toppen av SharePoint og dokumentsamhandlingen i Teams foregår rent teknisk i SharePoint. Andre skytjenester som OneDrive er også tett integrert med SharePoint og alt tyder på at Microsoft kommer til å gjøre store investeringer i SharePoint-plattformen også i tiden fremover, men hvor komponenter gjerne blir tilgjengelig i Teams eller som frittstående tjenester i Microsoft 365. Et eksempel på dette er Microsoft Lists som på mange måter er en «innpakket» og forbedret versjon av klassiske SharePoint lister. SharePoint er derfor fremdeles et svært godt valg for dokumentsentrisk samhandling og for leveranser av Intranett løsninger, gjerne komplettert med Workplace og/eller Teams for sosial og faglig samhandling. For å lage gode Teams løsninger kreves det SharePoint kompetanse, og problemstillinger knyttet til informasjonsforvaltning, livssyklus håndtering av informasjon, forvaltningsroller, GDPR, forretningskontekst og prosesstøtte vil derfor være de samme.

Skyvekraft har ansatte som har arbeidet med SharePoint plattformen i over 15 år, med utvikling, forvaltning, ledelse og systemeierskap. Vi har lang erfaring med informasjonsforvaltning, integrasjon med virksomhetsprosesser og øvrige IT-løsninger, samt løsninger som gjør at SharePoint samhandler godt med Dynamics 365 / Power Plattformen.

Skyvekraft har utviklet Collaboration Control som gjør det mulig å orkestrere opprettelse, administrasjon og livssyklus håndtering av SharePoint samhandlingsarenaer, med automatisk kobling til forretningsdata og forretningsprosesser.

Rådgivning

Vi kan bistå med rådgivningstjenester innen en rekke områder relatert til SharePoint - fra IT og teknologispørsmål helt til strategi, ledelse og problemstillinger knyttet til integrasjon, masterdata og informasjonsforvaltning. Vi har erfaring migrering fra on-premise til skyen for SharePoint løsninger og bruk i hybride scenarier.

Utvikling og implementering

Vi kan bistå i alle faser med utvikling og implementering av SharePoint løsninger. Vi har erfarne rådgivere, utviklere og konsulenter som sammen dekker alle nødvendige fagområder. Vi kan påta oss både frittstående prosjekter, leveranser som del av en komplett IT-løsning eller løpende bistandsavtaler.

Kompetanseoverføring

Vi kan bistå med støtte og kompetanseoverføring til virksomhetens egne IT-ressurser. Dette kan skje som en del av et implementeringsprosjekt, eller som en løpende støtterolle / sparringspartner.

Forvaltning

Vi kan bistå med forvaltningstjenester knyttet til virksomhetens SharePoint løsninger. Dette kan være i form av overvåkning av kapasitet, bruk og ytelse, support og støtte.

Kontaktskjema