System- og prosjektleveranser

Flertallet av Skyvekrafts leveranser innebærer implementering av et nytt eller forbedret IT-system, gjerne organisert som et prosjekt. 

Skyvekraft kan påta seg et totalansvar for en løsning, men kan også påta seg deloppgaver i samarbeid med interne ressurser eller med andre IT-leverandører og konsulentselskaper. 

 

Skyvekraft er opptatt av å levere, og vi er opptatte av at de løsninger og prosjekter vi er involvert i, gir de resultater som våre kunder forventer. 

For oss handler gode leveranser mye om et tett og godt samarbeid med kundens interessenter, at vi har et leveranseteam med rett kompetanse og kapasitet, og at vi som individer er opptatte av å levere løsninger med høy kvalitet.

 

Kontaktskjema