Teknologiområder

Skyvekrafts prosjektleveranser og konsulenttjenester er sentrert rundt Microsoft forretningsapplikasjoner og samhandlingsløsninger; Dynamics 365 / Dataverse / Power Platform, Power BI, Teams og SharePoint. Azure er hovedplattformen for våre utviklings- og integrasjonstjenester. 

Dette er fokusområder for Skyvekraft, og vi har medarbeidere med lang erfaring og høy kompetanse på disse teknologiplattformene. Vi investerer fortløpende i kompetanseutvikling på disse kjerneteknologiene, gjerne i form av sertifiseringer, intern kompetansedeling fra kundeprosjekter, eller utvikling av «proof-of-concepts» og «intern leking» med ny teknologi.  

Nyansatte har som krav om å bestå Microsofts tester og bli sertifisert på de teknologiene de skal arbeide med. De gjennomgår opplæring som resulterer i Microsoft sertifiseringer, men får også praktisk erfaring gjennom deltagelse på interne prosjekter, komplettert med avtalte opplæringsroller i kundeprosjekter hvor det er aktuelt. 

Skyvekraft har selvfølgelig medarbeidere med erfaring og kompetanse på andre teknologiområder. Å kunne se både det store bildet, men samtidig være ekspert på detaljene ser vi på som en styrke. Selv om vi har et sterkt fokus på Microsoft teknologien og et godt samarbeid med Microsoft, har vi alltid kunden i sentrum: Hvis vi mener at forretningsbehovet er mer tjent med andre løsninger er vi åpne om dette: Vi skal stå inne for våre råd og anbefalinger. 

Rådgivning - støtte for IT og ledelse

Vi kan bistå som rådgiver og sparringspartner for virksomhetens IT- og forretningsledelse innenfor teknologi-, lisens- og prosess-problemstillinger relatert til våre teknologiområder. Vi kan bistå med operative oppgaver ift. leverandører og endringsprosesser. Dette kan innebære prosjektledelse / del-prosjektledelse, evaluering og kvalitetssikring av leveranser fra leverandører (code review, vurdering ift. beste praksis, vurdering av foreslåtte løsninger, kravspesifisering mm). 

Utvikling og Implementering

Vi kan bistå i alle faser av utviklingen av løsninger basert på våre satsingsområder. Vi har erfarne rådgivere, utviklere og konsulenter som sammen dekker alle nødvendige fagområder. Vi kan påta oss både frittstående prosjekter, leveranser som del av en komplett IT-løsning eller løpende bistandsavtaler.

Siden Skyvekraft selv utvikler kommersiell programvare, har vi ikke bare sterk teknisk utviklerkompetanse, vi har etablerte metoder, verktøy og prosesser for god forvaltning og utrulling av kode og funksjonalitet.

Kompetanseoverføring

Vi bistår gjerne med å gjøre våre kunder i stand til selv å kunne forvalte og tilpasse sine løsninger.
Her kan vi gjøre mer enn å lage en basisløsning, vi bedriver samtidig kompetanseoverføring til kundens eget personell - slik at de blir i stand til å gjøre mest mulig selv av løpende videreutvikling og forvaltning. Vi kan i slike tilfeller bistå med kompletterende ressurser og spisskompetanse på områder som våre kunder ikke selv besitter.

Forvaltning

Vi kan bistå med forvaltningstjenester knyttet til løsninger basert på disse teknologiplattformene. Dette kan være i form av overvåkning av kapasitet, bruk og ytelse, bistand til løpende endringer og videreutvikling samt support og støtte.

Kontaktskjema