Thrusted Tags

Enkel og effektiv gruppering av informasjon i Dynamics 365 og Dataverse

Vi har jevnlig behov for å gruppere og segmentere oppføringer som forretningsforbindelser, kontakter, salgsmuligheter og andre forretningsdata.

I Dynamics 365 finnes verktøy som alle har sine anvendelser, men har svakheter i forhold til raskt å kunne gruppere oppføringer, og som er egnet for både personlig og organisatorisk bruk.

Skyvekraft Thrusted Tags kombinerer standardmekanismer i Dynamics plattformen med et brukervennlig og kraftfullt grensesnitt, som gjør merking og gruppering av data enkelt og effektivt.

Thrusted Tags støtter organisering og eierskap til merker, håndtering av duplikater, massemerking og bruk av bilder og ikoner for enkel visuell identifikasjon.

Enklere segmentering av data gir ikke bare brukerne en bedre hverdag, det øker nytteverdien av innholdet i virksomhetens Dynamics 365 forretningsløsning.

Thrusted Tags er gratis - uten lisenskostnader!

Kildekoden, samt administrerte og ikke-administrerte løsninger som er klare for installasjon er fritt tilgjengelige på GitHub. 

Du finner på denne siden lenke til Github repoet. I tillegg finner du lenke til en installasjonsguide for systemadministratorer, en manual for sluttbrukere og en bloggartikkel om løsninger for merking / tagging av data i Dynamics 365 / Dataverse.

Hvis du bruker Thrusted Tags og liker det vi har gjort, forventer vi ingenting til i retur, men en hyggelig tilbakemelding er alltid verdsatt! 

Trenger du bistand relatert til Thrusted Tags, kan vi levere dette som betalte konsulenttjenester. 

Enkelt og brukervennlig

 

Thrusted tag leveres med to ulike kontroller for å kunne se og merke oppføringer direkte i skjemaene: Merker kan vises som kort eller i en mer tradisjonell listevisning. Kontrollene gjør det enkelt å koble til et merke eller å ta bort en
eksisterende kobling.

Strukturert og oversiktelig


Merker er organisert som personlige, organisasjonsspesifikke eller globale merker. De kan også organiseres i grupper. Dette gjør at det er oversiktlig og enkelt å bruke merker som tiltenkt, i en livssyklus sammenheng.

Opprett personlige merker på farten

Når det ikke finnes en relevant gruppering, kan personlige merker opprettes direkte fra oppføringen.

Bygget med standardmekanismer

Skyvekraft Thrusted Tags utnytter mekanismen for koblinger (Connections) i Dynamics plattformen. Dette betyr at alle data lagres ved hjelp av standardmekanismer og det kan brukes standard-
verktøy til å vise merkingsinformasjonen i egendefinerte visninger, rapporter og lignende.

Logikk for duplikathåndtering

Eier av et merke bestemmer hvordan dupliserte merkingsforsøk skal håndteres. Dette skjer når en bruker prøver å merke på nytt en oppføring med det samme merket. I noen tilfeller ønsker man å tillate dette, siden det er ønskelig å vite antall eller hvem som har ønske om å merke oppføringen. I andre scenarier er dette ikke ønskelig, slik at systemet skal ignorere ytterligere merkingsforsøk.

Støtte for massemerking

Fra listevisninger det mulig å merke flere oppføringer samtidig.

Enkel å konfigurere

Systemtilpassere kan enkelt legge til kontrollene i relevante skjemaer. I tillegg til standardvisningene i løsningen, kan andre visninger lages på vanlig måte av brukere og administratorer.

Kontaktskjema