Utvikling i Azure

Microsoft Azure er en tjenesteplattform som både er det tekniske fundamentet for Microsofts skybaserte applikasjoner og samtidig er et omfattende tilbud av ulike frittstående IT-tjenester. 

Azure kan grovt sett deles opp i tjenester knyttet mot infrastruktur (IaaS) og tjenester knyttet mot utvikling (PaaS). Sistnevnte tjenester kan benyttes som byggeklosser for utvikling av programvare eller når ulike applikasjoner og tjenester skal integreres med hverandre. 

Noen av de aller største virksomhetene i verden kjører hele sin tekniske infrastruktur på Azure, og Azure tilbyr ytelse og responstid som dynamisk kan skaleres, avhengig av hva som er kundens behov (og betalingsvilje).

Skyvekraft benytter Azure når vi utvikler applikasjoner og tjenester, eller når vi ønsker å etablere integrasjoner mellom tjenester og/eller databaser i skyen og systemer og/eller databaser som befinner seg i en lokal infrastruktur (såkalt on-premise). 

Vår egen tekniske infrastruktur er i stor grad Azure basert, og vår egenutviklede programvare som LogIQflow, Collaboration Control, Task Control og Thrusted Tags er utviklet i og med Azure tjenester. 

Våre arkitekter og utviklere benytter verktøy som Visual Studio, Azure DevOps og Git. Vi benytter oss av Logic Apps, Azure Web Jobs, Azure Functions og Web Applications – på toppen av Azure SQL og Azure Storage Accounts (Blob Storage, Queues, Table Storage, File Storage). 

Vi liker å benytte .NET Core for kompatibilitet på tvers av plattformer, og vi benytter oss også av virtuelle miljøer og nettverk som også kan konfigureres via Azure. For Skyvekraft er Microsoft Azure en sentral verktøykasse som vi alltid har med oss når vi bygger nye løsninger.

Vi har utviklere og tekniske konsulenter med sterk Azure kompetanse, som kan bistå med rådgivning, utvikling og implementering av løsninger.

Rådgivning

Vi kan bistå med rådgivningstjenester innen en rekke områder relatert til Azure - spesielt når det gjelder programvareutvikling, integrasjoner og samspill mellom ulike Azure tjenester, Microsofts øvrige skytjenester, annen tredjeparts programvare og on-premise løsninger.

Utvikling

Vi har meget erfarne utviklere med sterk Azure utviklerkompetanse. Vi kan bistå med å designe og utvikle applikasjonsprogramvare og ulike integrasjonstjenester. Vi kan påta oss både frittstående prosjekter, leveranser som del av en komplett IT-løsning eller løpende bistandsavtaler.

Kontaktskjema